Ochrona Fizyczna

m171_equipment0000

Kompleksowa oferta Ochrony fizycznej

Zakres świadczonych usług:

  • stała i doraźna ochrona fizyczna osób i mienia

  • ochrona osobista oraz ochrona imprez masowych

  • konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych

  • usługi recepcyjne

  • projektowanie, montaż, eksploatacja, konserwacja oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń i systemów alarmowych
  • stały dozór oraz monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego wraz z tzw. „podjazdami” załóg interwencyjnych

  • doradztwo w zakresie ochrony osób i mienia

  • inne specjalistyczne usługi z zakresu zabezpieczenia obiektów oraz ochrony osób i mienia