Detektyw

safety detektyw

Usługi Profesjonalnego, doświadczonego detektywa dla klienta indywidualnego

 • Działania wobec wskazanych osób: poszukiwania osób zaginionych, ustalenie ojcostwa, weryfikacja tożsamości, sprawy związane z wiernością i dotrzymaniem umów.

 • Zbieranie, weryfikacja i ochrona danych i informacji

 • Czynności zapobiegające stratom spowodowanym przez udział w nieuczciwych praktykach konsumenckich np: sprzedaży lawinowej oraz tzw. bezpośredniej

 • Profesjonalne zabezpieczenie śladów kryminalnych oraz potencjalnego materiału dowodowego.

 • Weryfikacja autentyczności dokumentów oraz: dzieł sztuki, biżuterii, banknotów i numizmatów.

 • Asysta pracowników ochrony fizycznej oraz personelu specjalistycznego przy działaniach obarczonych ryzykiem dla zleceniodawcy.

Jeśli potrzebują Państwo usługi detektywa, lub chcą zasięgnąć jego porady, zachęcamy do anonimowego kontaktu poprzez

Formularz


 

stock-footage-time-lapse-cctv-camera-view-of-business-people-in-large-modern-office-building

Usługi detektywistyczne dla klienta biznesowego coraz częściej stają się koniecznością w trudnych zmaganiach czy to na rynkach zbytu czy też płaszczyźnie konkurencji.
Możemy zaoferować na tym polu wiele rozwiązań, nie tylko chroniących przedsiębiorstwo ale i przyczyniających się do jego efektywnego działania.

Nasze możliwości to m.in.

 • Weryfikacja wiarygodności wykonawców, developerów, kontrahentów, pracowników.
 • Weryfikacja stanu przedsiębiorstwa oraz ustalenie jego majątku i zobowiązań.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa.
 • Kontrola magazynów, łańcucha dostaw, spedycji oraz środków transportu.
 • Windykacja należności wobec osób fizycznych i prawnych.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji poprzez ujawnianie i dokumentowanie:

 • Wprowadzającego w błąd oznaczenia: przedsiębiorstwa, towarów, usług
 • Naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nakłaniania do rozwiązania bądź niewykonania umowy
 • Łamania prawa zamówień publicznych
 • Utrudniania dostępu do rynku dla produktów i usług
 • Stosowania korzyści majątkowej wobec osoby pełniącej funkcję publiczną
 • Nieuczciwej lub zakazanej reklamy