USŁUGI

Świadczymy nasze usługi na terytorium RP w oparciu o koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, umożliwiające nam kompleksową realizację zabezpieczenia osób i mienia w obszarach:

  • OCHRONA FIZYCZNA
  • OCHRONA VIP
  • ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
  • MONITORING WIZYJNY I ELEKTRONICZNY
  • ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW
  • DETEKTYWISTYKA

 

Bezpieczeństwem informacji, w tym zabezpieczeniem dokumentów zajmują się pracownicy pionu Ochrony Informacji Niejawnych naszej Kancelarii Tajnej.

Dzięki temu nasi partnerzy jak również zleceniodawcy mogą być pewni, że powierzone lub pozyskane przez nas dane zawsze są we właściwych rękach.

Agencja Bezpieczeństwa Safety Secret pomyślnie przeszła proces certyfikacji i osiągnęła gotowość w zakresie OIN, posiada:

  • Świadectwo bezpieczeństwo przemysłowego II stopnia

– umożliwiające przechowywanie dokumentów do klauzuli TAJNE

  • Świadectwo NATO SECRET III stopnia
  • Świadectwo SECRET EU III stopnia