Kontakt

S a f e t y       S e c r e t

 SIEDZIBA i BIURO

Ul.Puławska 382, 02-845 Warszawa,

biuro@safetysecret.pl

tel. 22/298-55-95

CAŁODOBOWY TELEFON STACJI MONITOROWANIA

796 223 337

 

Safety Secret Sp. z o.o. , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr KRS 0000513732, NIP: 113-28-77-077, REGON:147281261, Koncesja MSWiA nr L-0246/14